L'hospitalitat Hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Hospitalitat El pelegrinatge Què puc fer? Galeria/premsa Actualitat Contacte Hospitalitat Hospitalitats de la mare de Déu de Lourdes Vic i Solsona Inici Delegació d’Osona i Ripollès tel; 93 886 93 40    Delegació d’Anoia tel; 620 601 950   Delegació del Bages tel; 608 963 584  Hospitalitat de Solsona tel; 678 69 15 39

La junta d’Osona – Ripollès va convocar una assemblea extraordinària el passat 28 de setembre, amb la idea que la nova junta ja pogués començar a treballar en el pelegrinatge del 2020, i els reptes que es tenen per endavant. Tocava renovar 3 membres de l’equip dirigent, i va semblar que fer-ho al febrer com normalment toca, era massa tard.


Així, en aquesta assemblea extraordinària, primer es va fer una pregària inicial, seguit d’un repàs de les activitats fetes fins l’agost de l’any 2019, així com el repàs del calendari fins final d’any.


Seguidament, es va passar al principal punt de l’ordre del dia que fou la renovació de tres persones de l’equip dirigent comarcal, i com a conseqüència la formació de la nova junta i l’aprovació de la terna, que serà duta al Sr. Bisbe de Vic,  per la designació del càrrec de delegat o delegada comarcal, ja que el delegat fins ara acabava el seu mandat.


Dues persones acabaven el seu mandat dins la junta després d’haver complert els 8 anys màxim que indiquen els estatuts. Aquestes eren els senyors Francesc Luna (delegat) i Abel Mercader (vocal). A més, el sr. Xavier Codina acabava els seus primers quatre anys, tenint l’opció de tornar-se a presentar. Per tant, tres llocs a cobrir, per les quatre candidatures presentades per les següents persones:


     - Barceló Casademunt, Mireia

     - Carcolé Cabré, Pere

     - Codina Parramon, Xavier

     - Solanas Mercader, Maria Rosa


Es varen haver d’escollir per eleccions per part de l’assemblea, quines tres persones entraven com a vocals de junta, i les persones escollides foren, en Xavier Codina, la Maria Rosa Solanas, i en Pere Carcolé. La junta, però va creure oportú demanar a l’assemblea poder incorporar la Mireia Barceló com a càrrec de confiança del proper delegat o delegada, cosa que es va aprovar.


Seguidament es va aprovar la terna que serà presentada al Sr. Bisbe de Vic, per que designi quina persona de la nova junta passarà a ser el nou delegat o delegada comarcal. Els noms presentats foren: David Aragüete Ruiz, Xavier Codina Parramon, i Marta Camps Montanyà.

   

L’acte va acabar amb un fort agraïment i aplaudiment a les persones que havien format part de la junta, en Francesc Luna, l’Abel Mercader, i la secretària, la Teresa Rovira, així com un petit video del seu pas per l’hospitalitat durant aquests anys. Seguidament hi va haver un berenar per tots els assistents.

Assemblea Comarcal Extraodinària Osona - Ripollès